Missie en visie

Wat is het doel van passend onderwijs?

Wij vinden dat alle leerlingen passend onderwijs moeten krijgen. Dit kan volgens ons doordat elke leerling een plek krijgt op een school die past bij zijn of haar kwaliteiten en kennis. Voor elke leerling is dit anders, wat ook te maken heeft met de mogelijkheden van een school. Dit is passend onderwijs doordat elke leerling naar de school kan gaan die het beste past bij hun. Er zijn bijvoorbeeld scholen die extra hulp aanbieden voor leerlingen met leerproblemen of gedragsproblemen. Op deze manier voelt elke leerling zich op zijn gemak op zijn of haar school. Dit is ook waar wij voor staan! Wij willen dat iedere leerling zich dus thuis voelt op zijn of haar school. Dit waarborgen wij middels de volgende punten:

– Elke leerling moet een plek krijgen op een school waar zij behoefte aan hebben. Dus een kind gaat naar een gewone school als dit mogelijk is, wanneer een leerling speciale ondersteuning nodig heeft gaat hij of zij naar het speciaal onderwijs.

– Scholen moeten zorgen voor onderwijsondersteuning op maat.

– De kwaliteiten van een leerling wordt benadrukt, niet de beperkingen.

– Kinderen mogen niet meer thuis komen te zitten omdat er geen passende school is.

– Er moet voor elk kind een passende plek zijn. Hier zijn de scholen verantwoordelijk voor.

Scholen bieden de basisondersteuning voor een kind

School is voor een kind de basisondersteuning wat betreft hun verdere leven. Daarom vinden wij het zo belangrijk dat elk kind zich thuis voelt op zijn of haar school. Door middel van passend onderwijs voor elk kind kunnen wij hier met zijn allen voor zorgen. Het is belangrijk om een kind de juiste ondersteuning te geven al vroeg in hun leven. Op deze manier maak je ze klaar voor verdere opleidingen of latere banen. Het is dus belangrijk dat ieder kind op de juiste manier een vorm van onderwijs krijgt. Of dit nou met extra ondersteuning is of via een gewone school, hangt af van het kind.

De extra begeleiding

Naast de basisondersteuning die gegeven moet worden op een school is het zoals eerder genoemd dus ook belangrijk om extra begeleiding aan te bieden voor de kinderen die dit nodig hebben. Er zijn namelijk een hoop kinderen met leerproblemen, zoals bijvoorbeeld dyslexie. Maar ook wanneer een kind gedragsproblemen heeft, moet de school hier extra ondersteuning voor bieden. Hierdoor kunnen de kinderen zich persoonlijk ontwikkelen. Wij streven naar passend onderwijs voor elke leerling en willen hier samen met jou voor zorgen.