Thematisch leren voor verschillende groepen

Het thematisch leren wordt opgedeeld in twee delen. Dit is deel voor kinderen in groep 4, waar ze echt beginnen met taal en lezen en oriëntatie, en een deel voor groep 5 tot en met 8. Hier zijn de kinderen al wat verder met leren.

Thematisch leren voor groep 4

Het thematisch leren programma biedt vijf projecten aan voor groep 4. Deze projecten hebben allemaal een soort thema. Dit zijn taal,lezen, wereldoriëntatie en expressie, kerndoeldekkend en Engels. Dit zijn de hoofd onderdelen die behandeld worden in de methode in groep 4. Deze methode is een goede voorganger op de verdere methode in groep 5 tot en met 8. Er worden in deze methode vijf projecten aangeboden allemaal binnen één schooljaar. De projecten zijn gekoppeld aan de onderwerpen, aardrijkskunde, geschiedenis, cultuur, techniek en als laatste natuur. Wanneer meerdere domeinen tegelijk lopen kan er een makkelijke connectie gemaakt worden naar het andere domein. Deze hebben allemaal enige overlap. Zo kan er een makkelijke verbinding gemaakt worden tussen de domeinen en de methode die verder gaat in groep 5. Wel hebben de projecten een vaste volgorde. Dit komt omdat de leerstof van het ene project weer doorloopt in het volgende project. Zo wordt er een soort leerproces vastgehouden die zorgt voor de ontwikkeling van de kinderen in groep 4. Wanneer zo een project gestart wordt zal dit ongeveer 15 uur per week in beslag nemen. Dit is ook in de werkboekjes te zien. In de werkboekjes zijn verschillende lessen in begrepen. In elk werkboekje zitten twee lessen technisch lezen, twee lessen in spelling, twee in begrijpend lezen en vier gecombineerde taal en lees lessen per week. Deze zijn dan steeds aansluitend op het desbetreffende thema wat op dat moment behandeld wordt.

De project voor groep 5 tot en met 8

In het thematisch leren programma van groep 5 tot en met 8 zitten maar liefst 20 projecten. Dit is dan wel voor alle schooljaren. Dit biedt een curriculum met wereldoriëntatie en expressie in een thematische samenhang. Dit gaat in combinatie met de taalinstructielijn met alle kerndoelen voor de Nederlandse taal. Per schooljaar komt het dus neer op weer vijf projecten. Uit elk domein wordt er dus één per schooljaar behandeld. Alle domeinen zijn te behandelen in alle groepen. Ook hier hebben de domeinen weer enige overlap waardoor er een connectie gelegd kan worden wanneer deze samen lopen. Net zoals het project in groep 4, neemt een project weer ongeveer 15 uur per week in beslag. Dit betekent dat er nog 10 uur over is per week. In deze 10 uur kunnen rekenen, gym of het schrijven nog verder behandeld worden. Ook andere activiteiten kunnen nog in deze 10 uur

De voordelen

De voordelen van het thematisch leren programma is dat je dit flexibel kunt inplannen. Dit kan helemaal aangepast worden naar de school en wat de missie en visie van deze school is. Op deze manier kan er per klas een invulling gemaakt worden vanuit dit programma maar kan het toch weer anders zijn voor elke groep. Zo blijft het ook voor de kinderen een leuke afwisseling om te leren. Wij geloven dat deze manier van leren in combinatie met uw kennis en vaardigheden als leraar en school het mogelijk maken om zo veel mogelijk uit uw leerlingen te halen!