Home

Ons motto is: Leren kan je leren!

Iedere leerling kan leren, het is alleen belangrijk dat het bij iedere leerling gebracht wordt op een manier die bij hem of haar past. Het succes van het leren is dan ook gebaseerd op het inzicht in je leervaardigheden. De belangrijkste aspecten van een leerling zij de motivatie en de werkhouding. En de belangrijkste aspecten vanuit school is het inzicht in hoe elke leerling het beste kan leren. Dit is namelijk bij veel leerlingen anders. Je hebt leerlingen die snel leren, die wat minder snel leren maar ook leerlingen die echt leerproblemen hebben. Al deze leerlingen hebben een andere aanpak nodig. Voor elke leerling is de manier van leren dan ook anders. Een school moet hierop inspelen.

Door middel van een korte training bij de leerlingen kan er inzicht verkregen worden in persoonlijke krachten en zwakheden. Verder worden er handvaten gegeven over verschillende leer- en geheugen technieken en kan er advies gegeven worden over het leren en communiceren. Hierbij wordt ook een stukje motivatie behandeld.

De leren leren methode bevat 3 bouwstenen:

Het basis denksysteem

Voor leerlingen staan staat de theorie en achtergrond van het visuele en verbale denken van het brein centraal. Hierbij krijg je inzicht in je eigen manier van denken en hoe je communiceert. Ook kan je wat leren over hoe andere mensen dit doen. Zo kan je ontdekken op welke manier jij denkt en hoe dit effect heeft op jou manier van communiceren. Deze kennis kan je verder ontwikkelen en later verder gaan gebruiken.

Het studeren

Voor studerende kinderen is het belangrijk om inzicht te krijgen in hoe ze zelf leren en dit ook inplannen. Het is belangrijk dat ze inzicht krijgen in hun sterke en zwakke punten en hoe ze dit verder kunnen ontwikkelen. Op deze manier kan een leerling zijn eigen geheugen- en leertechnieken verder ontwikkelen. Hierdoor gaan zij steeds makkelijker leren, wat weer zorgt voor extra motivatie.

De basis van het leren

Voor de jeugd die start met leren of nog maar net op school zit, is het belangrijk om een structuur aan te brengen in het leren. Verder is het ook belangrijk dat de leerling zelfvertrouwen opbouwt en voor zichzelf een manier zoekt om het overzicht te behouden van zijn of haar schoolwerk. Dit kan zijn bij het leren voor een toets, het maken en houden van een presentatie of het maken van een verslag.