Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van ouders wordt op de Spiritscholen gestimuleerd en gewaardeerd. U kunt als ouder op allerlei manieren betrokken zijn bij het onderwijs van uw kind. Vaak staat hierover informatie op de website van de scholen, in de schoolgids of in de nieuwsbrieven die de school verspreidt.