Klachtenregeling

Klachtenprocedure op de scholen

Wanneer u als ouder een kritisch geluid wilt laten horen, vragen wij u dit op de school met de direct betrokkenen op te nemen. Uw eerste aanspreekpunt is daarbij de leerkracht van uw kind. Mocht u een en ander daarna met de directeur van de school willen bespreken dan kunt u een afspraak met hem of haar maken. Het dagelijks bestuur heeft zo nodig een luisterend oor voor uw kritisch geluid. Het dagelijks bestuur zal altijd met de school overleggen hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn.

Wanneer u als ouder een klacht heeft en u komt er met de school/stichting niet uit, dan zijn er drie manieren om uw klacht kenbaar te maken, afhankelijk van de aard van de klacht:

1) Interne contactpersoon op de school (voor eerste opvang en advies aan leerlingen en ouders);
2) Externe vertrouwenspersoon (voor klachten over ongewenst gedrag);
3) Externe klachtencommissie (voor klachten van ernstiger aard).

ad 1)
De naam van de interne contactpersoon staat vermeld in de schoolgids van iedere Spirit-school.

ad 2)
De externe vertrouwenspersoon:

Dhr. J. van Baars, telefoonnummer 0294-254190

Email: j.emer@vanbaars.com

ad 3)

Stichting Spirit is aangesloten bij de volgende externe klachtencommissie:

Adres landelijke klachtencommissie
Postbus 694,  2270 AR   Voorburg.

Tel: 070-3861697   Fax: 070-3481230

Email: info@klachtencommissie.org

De klachtenregeling van Spirit vindt u hier.