Bestuur

Stichting Spirit wordt bestuurd door een dagelijks bestuur, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen Spirit en op de scholen en een algemeen bestuur dat toezicht houdt op het dagelijks bestuur.

Spirit heeft gekozen voor het raad van beheermodel voor haar besturing. Het bestuur van Spirit wordt ondersteund door een staf. Het dagelijks bestuur en de ondersteunende staf werken vanuit het bestuurskantoor.