Regeldruk in het primair onderwijs

15-11-2016

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de registratieverplichtingen van schoolleiders, leerkrachten en ondersteunend personeel in het primair onderwijs (po).

Voorgangsrapportage Regelluwe scholen

15-11-2016

Het doel van het experiment is te onderzoeken of het bieden van regelluwe ruimte leidt tot initiatieven die de doelmatigheid of de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen en of daarvoor na afloop van het experiment definitief ruimte in de WPO en WVO kan worden gecreëerd.

Actiepunten Regeldrukagenda 2014-2017

15-11-2016

Actiepunten Regeldrukagenda 2014-2017

Kamerbrief voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs 2015 – 2016

15-11-2016

Kamerbrief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs 2015 – 2016.

Bestuurlijke constructen in het funderend onderwijs

14-11-2016

Met dit onderzoek is een poging gedaan om een dekkend beeld te geven van het aantal samenwerkingsconstructen tussen onderwijsinstellingen onderling, tussen onderwijsinstellingen en andere sectoren, en van samenwerking tussen vestigingen en opleidingen.

Kamerbrief nieuwe bestuurlijke samenwerkingsvormen in het funderend onderwijs

14-11-2016

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de nieuwe bestuurlijke samenwerkingsvormen in het funderend onderwijs.

Beantwoording Kamervragen evaluatie Wet Gratis Schoolboeken

11-11-2016

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 6 september 2016 en de daarbij behorende bijlage inzake de Evaluatie Wet Gratis Schoolboeken.

Kamerbrief over rapport Twee werelden, twee werkelijkheden

11-11-2016

Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het verzoek om toestemming voor een openbaar gesprek met de inspecteur generaal van het Onderwijs (IGO) over het rapport ‘Twee werelden, twee werkelijkheden’.

Kamerbrief met geannoteerde agenda OJCS raad 21 en 22 november

08-11-2016

Minister Bussemaker (OCW)  stuurt de Tweede Kamer een brief met de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) die op 21 en 22 november 2016 zal plaatsvinden onder Slowaaks Voorzitterschap.

Beantwoording Kamervragen over de verspreiding van lespakketten door de gemeente Maassluis

04-11-2016

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (allen Groep Bontes/Van Klaveren) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de verspreiding van lespakketten door de gemeente Maassluis