Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid die kinderen moeten leren om te slagen in hun academische en persoonlijke leven. Helaas worstelen sommige kinderen op de basisschool met begrijpend lezen en vinden het moeilijk om teksten te begrijpen en er betekenis uit te halen. Maar wat is begrijpend lezen eigenlijk? Hoe kunnen we kinderen helpen om deze vaardigheid te ontwikkelen? Dit zijn vragen die we in dit artikel gaan beantwoorden.

Wat is begrijpend lezen?

Begrijpend lezen is het begrijpen, interpreteren en evalueren van geschreven taal. Het gaat niet alleen over het kunnen lezen van woorden, maar ook over het kunnen begrijpen van wat er geschreven staat. Kinderen die moeite hebben met begrijpend lezen kunnen vaak de woorden lezen, maar vinden het moeilijk om de betekenis van de tekst te begrijpen.

Hoe kunnen we kinderen helpen met begrijpend lezen?

Er zijn verschillende manieren waarop we kinderen kunnen helpen om hun begrijpend leesvaardigheden te verbeteren. Een van de belangrijkste manieren is door het bevorderen van actief lezen. Dit betekent dat kinderen niet alleen lezen om te kunnen decoderen, maar ook om te begrijpen wat er geschreven staat. Dit kun je doen door het stellen van vragen tijdens het lezen en het maken van samenvattingen na het lezen van een tekst.

Woordenschat uitbreiden

Een andere manier om kinderen te helpen bij begrijpend lezen is door het uitbreiden van hun woordenschat. Kinderen kunnen moeite hebben met het begrijpen van teksten als ze niet bekend zijn met de gebruikte woorden. Dit kun je doen door het lezen van literatuur met complexere woorden en door het gebruiken van woordenboeken en encyclopedieën.

Aanmoedigen kritisch denken

Een derde manier om begrijpend lezen te bevorderen is door het aanmoedigen van kritisch denken. Dit betekent dat kinderen leren om vragen te stellen over wat ze lezen en om verschillende perspectieven te overwegen. Het aanmoedigen van kritisch denken helpt kinderen bij het begrijpen van de betekenis van een tekst en het ontwikkelen van hun eigen ideeën.

Motiveer kinderen om te lezen

Tot slot is het belangrijk om kinderen te helpen bij het vinden van hun interesse in lezen. Kinderen zullen meer gemotiveerd zijn om te lezen als ze geïnteresseerd zijn in de onderwerpen die ze lezen. Dit kun je doen door het aanbieden van boeken en teksten die aansluiten bij de interesse van de kinderen.

In het kort

Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid die kinderen moeten leren op de basisschool. Door actief lezen te bevorderen, woordenschat uit te breiden, kritisch denken aan te moedigen en het vinden van interesse in lezen, kunnen we kinderen helpen om deze vaardigheid te ontwikkelen. Als we kinderen kunnen helpen om begrijpend lezen te begrijpen en toe te passen in hun academische en persoonlijke leven, zullen ze beter in staat zijn om te leren en te groeien.

 

Raadpleeg https://www.stichting-leerkracht.nl/ bij hulp met begrijpend lezen