Werkende ouders willen natuurlijk de beste vorm van opvang voor hun kindje. Er zijn in Nederland drie soorten kinderopvang. Je kunt kiezen voor een kinderdagverblijf, opvang bij een gastouder thuis of een nanny inhuren. Een nanny past op in jouw woning en doet daarnaast ook lichte huishoudelijke taken. Alle vormen van kinderopvang hebben voor- en nadelen. De kunst is een vorm te kiezen, die past bij jullie situatie. Op veel plekken zijn er behoorlijk lange wachttijden. Het is dus verstandig om tijdig je te oriënteren op de kinderopvang. Het is bijvoorbeeld al goed mogelijk om bij een prille zwangerschap van drie maanden je kindje in te schrijven bij de kleinschalige kinderopvang in Oosterhout. De overheid geeft een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor kinderopvang.

Hoe gaat de opvang in een kinderdagverblijf in zijn werk?

De meest voorkomende vorm van kinderopvang vindt plaats in een kinderdagverblijf. Dit betekent dat je kindje wordt opgevangen op een kindvriendelijke locatie samen met andere kinderen. Veelal zijn het vrouwelijke leidsters, die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken. Deze beroepskrachten hebben een opleiding gehad specifiek voor dit werk. De overheid heeft strakke normen vastgesteld voor de hoeveelheid kinderen dat tegelijk wordt opgevangen, hoe de ruimte is vormgegeven en welke kennis en ervaring de leidsters minimaal nodig hebben. In geval van een ziekte of vakantie van een leidster is de organisatie verantwoordelijk voor vervanging. Hierdoor kan je kindje in principe gewoon naar de opvang.

Een dag op het kinderdagverblijf

Ieder kinderdagverblijf bepaalt zelf de openingstijden. Het verschillen hoe laat je je kindje precies kunt brengen. De dag op een kinderdagverblijf heeft een vast structuur. Dit brengt rust en herkenbaarheid voor de kinderen. Als de kinderen binnenkomen wordt er vaak rustig gespeeld. Halverwege de ochtend is een moment van drinken en tussendoortjes. Na de lunch gaan veel kinderen even naar bed. Ook halverwege de middag is er een moment waarop er weer even aan tafel wordt gegeten en gedronken. De allerjongsten hebben natuurlijk geheel hun eigen ritme. Dit proberen de leidsters zoveel mogelijk te volgen.

Samenstelling van de groepen op een kinderdagverblijf

De groepen kunnen horizontaal of verticaal zijn opgebouwd. Een horizontale groep bestaat uit kinderen van een smallere leeftijdscategorie, bijvoorbeeld 0 tot 2 jaar. In de verticale groep komen alle leeftijden voor, dus van 0 tot 4 jaar. De oudere kinderen worden vaak uitgenodigd te helpen bij het verzorgen van de baby’s. In deze groepen kunnen broertjes en zusjes ook samen worden opgevangen.