Het is verontrustend hoeveel mensen moeite hebben met lezen en schrijven. Begrijpelijk dat begrijpend lezen bij kinderen veel aandacht krijgt. Lees in dit artikel over AVI 2 niveau.

Leesniveau van het kind

Het inschatten van het AVI niveau begint met het onderscheiden van technisch lezen met het begrijpend lezen. Correct technisch lezen wordt gezien als de aanloop naar begrijpend lezen. Het aller begin, dat is in groep 3 van de basisschool, is in feite het leren van technisch lezen. Daarvoor zou al een begin kunnen worden gemaakt met AVI-start, maar de meeste kleuters hebben behoefte aan spelen i.p.v. leren, dus bij het merendeel van de kinderen is groep 3 de start van het leren lezen. Naast AVI is er ook nog het CLIB-niveau, maar dat is meer het begrijpend leesniveau bepalen.

Pak het juiste boek uit de boekenkast

Het mooie van het AVI is dat het zo overzichtelijk is. In principe zou je alle boeken van alle groepen op alfabetische volgorde in de boekenkast kunnen zetten, want ieder kind kan aan de kaft zien of het zijn of haar leesniveau is. Op de kaft zit een sticker, is die geel of oranje dan is het AVI 1, en als het oranje of rood is, dan is het AVI 2 niveau. Deze boeken tezamen zijn dan voor groep 3 van de basisschool, en dan de rode sticker meer voor het kind wat tegen de overgang naar groep 4 zit. In ieder geval heeft dankzij AVI het kind nooit een boek boven of onder het leesniveau. Het AVI systeem loopt op tot AVI 9 plus, en dat is voor kinderen van einde groep 7 begin groep 8.

Niets staat de ontwikkeling van het kind nog in de weg

Door de innovatie van het AVI systeem moet er nu een stijgende lijn komen in positieve zin. Tot nu was de stijgende lijn meer in negatieve zin, we kampen met steeds meer ongeletterden. Dat moet nu een ommekeer krijgen als kinderen over boeken kunnen beschikken passend bij het leesniveau. Omdat lezen op die manier ook leuk is zal het een goede stimulans zijn om daadwerkelijk een boek te gaan lezen. Daarom staat niets de ontwikkeling van het kind nog in de weg. Het is nog wel wachten op een systeem voor pubers zodat zij leren dat je ook langere teksten kan lezen.