Professionaliseringstraject

Samen beter leren is het motto binnen Spirit waar alles om draait. De afgelopen twee jaar hebben we samen met de schooldirecteuren onze focus op leren versterkt. Op de laatste Spiritstudiedag hebben we dit thema ook al aan de orde gehad.

Begin 2013 heeft het directieberaad besloten om de komende schooljaren met alle leerkrachten van de Spiritbasisscholen een professionaliseringstraject in te gaan. Het wordt een traject waarin  opbrengst gericht leren en opbrengst gericht observeren centraal staan. Daarbij kiezen we niet voor een “optelsom” van velerlei scholingsactiviteiten, maar voor een samenhangend aanbod voor directeuren, intern begeleiders en leerkrachten.

Ons belangrijkste doel is om onze leerkrachten in staat te stellen hun werk steeds beter te doen. Aan de ene kant vraagt dit input van buitenaf: inspiratie, nieuwe kennis en inzichten over dat wat goed onderwijs is. Anderzijds vraagt het om de professionele dialoog met de directe collega’s. Binnen Spirit is zoveel kennis en ervaring aanwezig. Die kennis willen we delen, vermengen met nieuwe inzichten en natuurlijk omzetten in handelen in de klas. Door het gesprek in de school met directe collega’s en buiten de school met collega’s van andere scholen kunnen we  aan ‘samen beter leren’ echt inhoud geven. We verwachten er samen de komende jaren een mooi leerproces van te maken.

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

 • samenhang tussen de diverse activiteiten;
 • leren buiten de context (cursussen) wordt gecombineerd met leren in de eigen context: het geleerde wordt toegepast in de context van de eigen school en bovenschools;
 • de leerkrachten krijgen niet alleen kansen om hetgeen ze geleerd hebben in de cursus op de eigen school toe te passen, maar tevens om de kennis en vaardigheden te delen met de rest van het team (teamleren wordt concreet vorm gegeven)
 • de professionalisering is niet vrijblijvend
 • de cursussen zijn gericht op het beter realiseren van onze kerntaak: het vorm geven aan hoogstaand onderwijs dat leidt tot hoge opbrengsten in brede zin.

Start op de Spiritstudiedag: “van leerkracht naar Leerkracht”

We starten dit traject met een inspirerende studiedag voor alle leerkrachten van Spirit op 25 september 2013. Hierbij willen we leerkrachten inspireren en enthousiasmeren. Laten beseffen dat meer van hetzelfde onvoldoende helpt, opnieuw stilstaan en bewust worden dat we het verschil kunnen maken voor kinderen, kennis maken met nieuwe ideeën over kwaliteit van goed onderwijs en wat dit vraagt van ons allen.

Spiritstudiedag: Jubileum Spirit 10 jaar
Op deze dag werden we geïnspireerd met lezingen van Claire Boonstra op het gebied van: leersystemen van de toekomst.
Leo Bormans liet het belang van geluk en hoop zien in het onderwijs.

De modules die aan de leerkrachten aangeboden worden zijn:

Voor de leerkrachten:

2013/2014:

 • “Vuurwerk: beter onderwijs door breinkennis”
 •  “Verbeteren van begrijpend lezen met behulp van systeemdenken en coöperatief leren”
 •  “Hoge opbrengsten door boeiend onderwijs”
 •  “Van regels naar waarden”
 • “Van dagmenu naar lopend buffet”
2014/2015:
 • Vuurwerk: beter onderwijs door breinkennis
 • Verdieping van de module vuurwerk
 • Verbeteren begrijpend lezen door systeemdenken en coöperatief leren
 • Verdieping van de module begrijpend lezen
 • Hoge opbrengsten door boeiend onderwijs
 • Verdieping van de module Hoge opbrengsten door boeiend onderwijs

2015/2016

 • Elke school gaat onder begeleiding z’n schoolspecifieke boeiend onderwijs traject in
 • Bovenschools worden er 3 netwerken opgestart die werken volgens het professionele leergemeenschap principe. Deze drie netwerken zijn: boeiend onderwijs, techniek en duurzaamheid & onderwijs
2016/2017/2018
 • Elke school gaat onder begeleiding z’n schoolspecifieke boeiend onderwijs traject in
 • Bovenschools worden er 3 netwerken opgestart die werken volgens het professionele leergemeenschap principe. Deze drie netwerken zijn: boeiend onderwijs, techniek en duurzaamheid & onderwijs

Extra voor de intern begeleiders:

De intern begeleider als opbrengstgericht leider

2013/2014

 • Intern begeleider in een lerende school. Van onderwijskundig naar opbrengstgericht leider
 • Communicatie: kerncompetentie van intern begeleiders

2014/2015

 • Begeleiden van meetgestuurd onderwijs: data gebruiken om het onderwijs te verbeteren
 • Five minds for the future
 • Van leren van het verleden naar leren van de toekomst. Leren loslaten…

2015/2016

 • Data gebruiken als strategie en boeiend onderwijs
 • Passend onderwijs en professioneel leren in de context
 • Begrijpen voor ingrijpen: inzet van de ijsberg bij meetgestuurd onderwijs

2016/2017/2018

 • De intern begeleiders gaan in een PLG aan de slag met:
  Data gebruiken als strategie en boeiend onderwijs
  Passend onderwijs en professioneel leren in de context
  Begrijpen voor ingrijpen: inzet van de ijsberg bij meetgestuurd onderwijs

Voor de directeuren

2013/2014

 • Welk leiderschap maakt in  zeer goed functionerende organisatie het verschil?
2014/2015:
 • Hoe maak ik van mijn school een lerende school?
 • Systeemdenken
 • Systeemdenken en Duurzaamheid

2015/2016

 • Veel aandacht voor duurzaam leren door boeiend onderwijs
 • Uplifting leadership
2016/2017
 • Studie tweedaagse met Daniël Kim
 • Moreel leiderschap
 • Visie en missie strategisch beleidsplan
2017/2018
 • De directeuren gaan in een PLG aan de slag met o.a. systeemleiderschap, leren voor het leven en de managementdrives.