GMR

Spiritbreed meedenken
De GMR bestaat in principe uit 4 personeelsleden en 4 ouders.  In de GMR worden onderwerpen besproken die voor alle Spiritscholen van belang zijn. Het bestuur dient over een aantal zaken, bijvoorbeeld over personeel en de schoolorganisatie, instemming c.q. goedkeuring te vragen aan de GMR.

De voorzitter van de GMR is Theo Klungers.
De secretaris van de GMR is Ilma Futselaar.
Mailadres: infogmr@spiritbasisscholen.nl