Beste ouders/verzorgers en geïnteresseerden,

Voor Spirit staat duurzaam leren door boeiend onderwijs centraal.

Via onderstaande links kunt u in onze mini-docu en webinars zien hoe dat op de Spiritscholen tot uiting komt.

Het online seminar over het leren voor het leven (en niet voor de toets) kunt u hier zien.

Het online seminar over de betekenis van een lerende school voor uw kind kunt u hier zien.

Voor de mini-documentaire over boeiend onderwijs op Spirit basisscholen klikt u hier.

Voor de lezing van onderwijsontwikkelaar Jan Jutten over boeiend onderwijs klikt u hier.

Het YouTube kanaal van Stichting Spiritbasisscholen is hier te vinden.

Met vriendelijke groet,

Jan Boomsma 
Armande van Doesburg 
Dagelijks bestuur Spiritbasisscholen

Voor onze vervangingspool zijn we per direct op zoek naar enkele ambitieuze, startende leerkrachten (0,6 - 1 fte)

De stichting Spirit en de stichting OOP hebben met ingang van dit schooljaar een gezamenlijke vervangingspool opgezet. In de vervangingspool worden leerkrachten aangesteld voor de duur van een schooljaar.

In de invalpool word je aangesteld voor ten minste drie dagen per week (werktijdfactor 0,6). Bij voldoende vraag kunnen deze uren worden uitgebreid. Je werkzaamheden bestaan uit het vervangen van afwezige leerkrachten aan de scholen van de beide stichtingen.

Als poolleerkracht maak je onderdeel uit van het personeelsbestand van beide stichtingen met alle daaraan verbonden voorzieningen. Er is ruimte voor verdere individuele professionalisering en ook zal je worden betrokken bij collectieve scholing. Via de vervangingspool kan je weer in aanmerking komen voor reguliere vacatures aan de scholen van de beide stichtingen.

Ben je flexibel, ambitieus en wil je je graag ontwikkelen? Stuur dan je sollicitatiebrief en cv naar m.smit@oog.nl of per post naar postbus 9853, 1006 AN AMSTERDAM tav M. Smit.

Informatie en sollicitatie:
Voor nadere informatie over de vacature of over de scholen kun je contact opnemen met de heer J. (Jan) Boomsma, bestuurder van stichting Spirit (020 753 11 44) of de heer A. (Alan) Bains, bestuurder van stichting OOP (06 28 56 98 32).

Laatste berichten

Kamerbrief voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs 2015 – 2016

15-11-2016

Kamerbrief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs 2015 – 2016.

Actiepunten Regeldrukagenda 2014-2017

15-11-2016

Actiepunten Regeldrukagenda 2014-2017

Voorgangsrapportage Regelluwe scholen

15-11-2016

Het doel van het experiment is te onderzoeken of het bieden van regelluwe ruimte leidt tot initiatieven die de doelmatigheid of de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen en of daarvoor na afloop van het experiment definitief ruimte in de WPO en WVO kan worden gecreëerd.

Regeldruk in het primair onderwijs

15-11-2016

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de registratieverplichtingen van schoolleiders, leerkrachten en ondersteunend personeel in het primair onderwijs (po).

Kamerbrief nieuwe bestuurlijke samenwerkingsvormen in het funderend onderwijs

14-11-2016

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de nieuwe bestuurlijke samenwerkingsvormen in het funderend onderwijs.

Bestuurlijke constructen in het funderend onderwijs

14-11-2016

Met dit onderzoek is een poging gedaan om een dekkend beeld te geven van het aantal samenwerkingsconstructen tussen onderwijsinstellingen onderling, tussen onderwijsinstellingen en andere sectoren, en van samenwerking tussen vestigingen en opleidingen.

Beantwoording Kamervragen evaluatie Wet Gratis Schoolboeken

11-11-2016

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 6 september 2016 en de daarbij behorende bijlage inzake de Evaluatie Wet Gratis Schoolboeken.

Kamerbrief over rapport Twee werelden, twee werkelijkheden

11-11-2016

Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het verzoek om toestemming voor een openbaar gesprek met de inspecteur generaal van het Onderwijs (IGO) over het rapport ‘Twee werelden, twee werkelijkheden’.

Kamerbrief met geannoteerde agenda OJCS raad 21 en 22 november

08-11-2016

Minister Bussemaker (OCW)  stuurt de Tweede Kamer een brief met de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) die op 21 en 22 november 2016 zal plaatsvinden onder Slowaaks Voorzitterschap.

Beantwoording Kamervragen over de verspreiding van lespakketten door de gemeente Maassluis

04-11-2016

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (allen Groep Bontes/Van Klaveren) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de verspreiding van lespakketten door de gemeente Maassluis